The Psycho Potato project:

Annonser

VT16 vecka 6: The Psycho Potato-project

 • Välj en bild du blir inspirerad av. Det kan vara en moment utifrån en film, en tavla, ett omslag av en bok. Det är ok att använda sig av ett verk som någon du känner har skapat. Om några av er planerar att samarbeta är det också tillåtet, så länge ni presenterar olika verk. Med detta menar jag att: 3 personer får lov att jobba med en film, men ni välja 3 olika moment utifrån den; 2 personer får lov att jobba med en och samma verk så länge den individuella uppfattningen synliggörs.
 • Analysera bilden. Försök att svåra på så många frågor som möjligt:

Hur är bilden uppbyggd?Vad ser du i bilden?
Människor, saker, miljöer?
Hur ser bakgrunden ut?
Vad finns i förgrunden?
Vilka delar av bilden uppfattar du som viktiga? Var fastnar blicken?
Hur är bilden tagen: färg, ljus, bildvinkel, komposition. Hur påverkar de tolkning av bilden enligt dig?
Vad gör bilden intressant?
Vilka känslor föder bilden och vad i bilden framkallar dessa?

Vad är det första intrycket du får av bilden?
Vad dominerar i bilden?
Vad berättar den?
Vilket syfte har bilden?
Vem är avsändare och vem är mottagare?
Vad tror du att den som har skapat bilden vill säga dig?
Vilka tankar och känslor väcker bilden?
Vad är det på bilden som får dig att tänka så?
Tycker du att bilden lyckas förmedla sitt budskap?

 • Skapa ditt verk. Vi jobbar med parafras. Detta betyder att ditt verk borde påminna bilden du har valt. Ta ett kort. Det är även ok om du använder dig av andra tekniker. Du bestämmer själv hur mycket tid och arbete lägger du på ditt projekt.

Exempel på parafras: remake   Julianne   Booooooom även Almby

Exempel på verktyg online: Pixlr   Photoshop    Toolpic

Exempel på bildanalys: Gothic

 • Redovisning. Du har tid tills på måndag den 22e februari (senast kl. 8:30) att skicka båda bilderna till mig. Hur redovisningen kommer att genomföras bestämmer vi tillsammans i början av lektionen.

Bra att göra:

 • dokumentera ditt process med hjälp av anteckningar eller bilder
 • prata med andra om dina idéer
 • fråga mig om du är osäkert
 • förberedda fler än en bild
 • sitt bästa
 • ha kul med uppgiften

Inte så bra att göra:

 • presentera andras arbete som eget
 • inte göra uppgiften
 • vänta till sista stunden

VT16 vecka 5: färgsymbolik

Färg kan vara en symbol för olika egenskaper, skick, sinnestillstånd och kulturella uppfattningar. Dess betydelse beror på biologiska, politiska, sociala, estetiska samt religiösa tankegångar och förknippandes. Innebörd och tolkning kan skiljas om konstnären och iakttagare kommer från olika kulturer.

Syften med denna lektion är att:

 • bekanta sig med färgernas symbolik
 • öva den semitiska bildanalys metoden
 • utveckla elevernas förmåga att förstå och reflektera runt andras erfarenheter och tanker genom att tolka färdiga visuella uttrycksformer, samt kommunicera budskap
 • utveckla ämnesspråket och förmågan att analysera och samtala om andras bilder
 • jobba med “historiska bilder och vad de berättar” (Skolverket, 2011)

Uppgiften:

Eleverna jobbar i mindre grupper av ca 2-3 elever. De ska lista ut färgens betydelse i de olika tavlorna. Färgerna vi jobbar med: vit, brun, gul, svart, lila, grön, röd, grå, blå. OBS! En bild – en färg.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 1. Denna lektioner avslutas inte med redovisning utan elevernas anteckningar samlas hos mig och kommer att användas under nästa lektion.
 2. Eleverna får inte omfattande information om tavlorna vid detta tillfälle. Jag vill undersöka hur mycket kan de redan.
 3. Börjar lektion med att fråga om de känner ni igen någon tavla/konstnär.
 4. Se till att eleverna inte fokuserar sig på denotationer i bilderna.

—–

Utvalt av bilderna efter Art Factory 

VT16 vecka 4

During the next couple of months I am teaching art to 6th graders. This is how I do it 😀

Mål för denna termin:

 • planera undervisningen på ett kontinuerlig sätt (lektioner skall fungera som enskilda moment samt som en del av helheten)
 • bildanalysen skall bli ett verktyg som eleverna använder sig av på mer medvetet och naturligt sätt
 • utveckling av förmågan att reflektera runt bilderna (Emsheimer & Hansson & Koppfeldt, 2006)
 • eliminera ordet ”fint” 😉
 • skapa miljön där elever känner sig trygga för att utrycka sina känslor, åsikter genom diskussion och skapande.

Lektion 1: 1900 – 2000 – (2100)

At the School

I slutet av 1800-talet en grupp av franska artister bl.a. Jean-Marc Côté och Villemard skapade en serie av illustrationer kallade för “Utopin”. Inspirationen för projektet var millennium och därför skildrade artisterna sina visioner av livet i Paris i 2000. Första serien skapades år 1889 för Världs Utställning i Paris nästa är och artisterna har jobbat med idéen fram till 1910. Under åren skapades ca 90 illustrationer i matchande stil. Var fransk männens arbete en undantag? Tydligen inte. Illustrationen i samma tematik skapades även i Tyskland förmodligen för Hildebrands Choklad Fabrik. Det finns gemensamma elementär i illustrationerna, såsom tillgång till flygande maskiner eller mekanisering av vardagen. Dessutom finns det saker som vi känner igen från vår verklighet.

Syften med denna lektion är att:

 • introducera den semitiska bildanalys metoden
 • observera sociala relationer och gruppdynamiken
 • väcka elevernas intresse för ämnet
 • utveckling av elevernas förmåga att förstå och reflektera runt andras erfarenheter och tanker genom att skapa egna och tolka färdiga visuella uttrycksformer, samt kommunicera budskap
 • utvecklas ämnesspråket och förmågan att analysera och samtala om både andras och egna bilder
 • arbeta ämnesövergripande med bl.a. fysik, geografi för att nå bättre förståelse av illustrationens budskap (Skolverket, 2011)
 • jobba med “historiska bilder och vad de berättar” (Skolverket, 2011)
 • testa och öva bildanalys samt bekanta sig med viktiga begrepp som är relevanta för bildanalys, för att kunna samtala, skriva och läsa om bildens budskap och utformning (Skolverket, 2011)

Introduktion av metoden

Läraren presenterar bilder från både “Utopia” och den tyska serien och berättar historien bakom. De blir grund för arbete med bildanalys, även för elevernas skapande om man vill (Vygotskij, 1995). Efter det introduceras och förklaras den semiotiska metoden. Första analysen genomförs gemensamt (Lindgren, Bengt & Nordström, 2009). För att underlätta arbetet kan vi lista ut frågor relevanta för varje moment i metoden.

DENOTATIONER: Vad ser du? Vad är fokus på bilden? Vilka delar av bilden är ljusare/mörkare?

KONNOTATIONER: Vad händer i bilden? Tolkningar av olika delar enskille och tillsammans.

(PRIVATA ASSOCIATIONER): när jag ser bilder tänker jag på…

Läraren skriver mallen för metoden och frågorna på tavlan. Vid detta tillfälle pågår arbete i mindre grupper av ca 3-4 elever som jobbar med var sin bild utav den franska eller tyska serien.

Varje grupp presenterar sin analys. Läraren lyfter upp när eleverna använder sig av bildspråk, relevanta frågor och kommentarer samt reagerar i motsatt fall, t.ex. om eleverna fokuserar sig på att kritisera.

Om tiden tillåter: diskutera bildernas budskap utav följande frågor, som t.ex.: lyckades konstnärerna förutsäga framtiden? Finns det gemensamma elementär i både franska och tyska bilder? Kan man dela upp de i kategorier?

—–

Källor: French prints

Jean-Marc Côté’s vision of year 2000

Postcards show the year 2000

mini Miro

Joan Miro är en av mina favorita konstnärer och ”måste” i arbete med åk 1. Tidigare har jag introducerat honom till mina elever vid arbete med former och linjer. Denna gång börjar vi med liknande tanke för att sedan jobba med stora (A2) och små format (A6 och mindre).

Del 1 Intro (45min): Samla alla elever runt ett stort art papper. Vi behöver två tuschpennor i olika färger, t.ex. en röd och en grön (det fungerar lika bra med svart tuschpennor men olika tjocklek). Jag börjar med att rita en linje. Sedan ska en efter en rita egna. Tänka på att föröka ha stor variation av linjer. I nästa steg prata med dina elever hur en linje eller linjer kan bli en form. Ta en runda där de ritar (med den andra pennan) olika former. Jag märker att barnen ritar oftast geometriska figurer. Ge några exemplar från naturen.

Sedan tittar vi på några tavlor av Miro och gör försök att analysera dem. Det är viktigt att vi skapar ”utrymme” för barnen att vaga säga vad de ser i tavlorna. Ju mer fritt desto bättre 🙂

Detta bildspel kräver JavaScript.

Barnen ska sedan försöka skissa liknande tavlor eller egna idéer med hjälp av former och linjer.

Del 2 (2x45min): Till denna lektion har jag med mig papper A2 och grundfärger då mina barn är redan vana med att blanda fram andra färger. Ett bra sätt att genomföra en lektion om grundfärgerna kommer jag lägga till snart. Nu ska vi omvandla våra skisser till stora tavlor.

Under arbetet har en av mina elever sagt att han inte ska bli astronaut längre utan konstnär 😉

Detta bildspel kräver JavaScript.

Del 3 (45min): Art is fun 😀 För denna pass behövs tärningar, små ark papper (vita och t.ex. svarta för bakgrund), blyerts och kritor samt var sin kopia av Roll-a-Miro spelet. Sedan är det bara sätta på lit musik och njuta av världens bästa yrke 🙂

Detta bildspel kräver JavaScript.

Polaroid

Vad kan man göra under nästan 2 timmars lång bildlektion men vi vill inte få elever att måla eller rita? Jag kombinerar min kärlek till bildanalys, behov att jobba mer med IKT och inspiration. Då kör vi!

Lektionen är uppdelat i tre delar: (1) analys, (2) val, (3) verktyg. Det går lika väl att se de som separata lektioner eller en lägre pass (som jag gjort idag). Fördel med en lång lektion gäller mitten del, då den kan diskuteras under arbete med 1:n eller 3:n samt vi får alla att hinna 🙂

1. Analys

Jag har valt The Kiss av Gustav Klimt. Det skulle underlätta arbetet eftersom eleverna redan jobbat med en av hanns tavlor vid ett tillfälle. Vi först fokuserar oss på det vi ser, såsom former, färger. Sedan går vi vidare till personer i bilden, vad hjälper oss att se en av dem som kvinna och den andra man. Mannen har inte varit tydligt för alla, vi hjälper då åt varandra. Diskussionen kring om en man finns på tavlan över huvutaget samt om benen tillhör henne har varit UNDERBART. Rekommenderar varmt att jobba med denna tavla. Vi sammanfattar varan diskussion och sedan går vidare till nästa steg.

3. Jag nu presenterar verktyget som vi ska jobba med: polaroin.

Jag ber elever att försöka tänka som en person i tavlan. De kommer med massa olika exempel, bl.a. att killen har dålig andedräkt, därför vill tjejen inte pussas. Då blir jag tvungen att vissa denna bild av Dixie Leota:

6188_66cd_500Sen skapar vi detta:

1395336979648Denna delen går ganska snabbt men… har ni samlat på olika digitala verktyg, som denna, kan jag rekommendera att planera en eller två lektioner bara för att testa. Det skulle gå mycket bättre om de hade möjlighet att fokusera sig bara på undersökning av verktyget och inte resultat. Några kan bli stressade om något går fel, sedan är det alltid bra om de själva upptäcker hur saker och ting fungerar. Man slipper springa runt galet utan kan låta elever hjälpa varandra då dem blir klara lite olika. Samlärande 🙂

2. Jag ber elever att hitta en tavla, en konstnär, eller en verk i någon teknik. Vi diskuterar några, möjliga sökord samt verktyg att söka (förutom datorer har jag även böcker med mig – ingen intresse hos dem då 😉 ) Om elever har jättesvårt att börja, kan jag rekommendera Google Art Project. Sedan ska de försöka göra den till ”egen” bild, som de skulle kunna lägga på Facebook eller Instagram. En selfie 🙂

PS. Färdiga bilder trycker vi ut och lägger på pianot (vi hann inte hänga dem).

Detta bildspel kräver JavaScript.

Jag älskar variationen. Vissa ”kommenterar” det som syns, andra skapar en bakgrund berättelse. Alla har gjort ett fantastiskt bra jobb.

—–

Bilden från första sidan kommer från: Emilystudios

Aldrig tråkigt med bild

Om exakt 3 månader är jag klar med utbildningen. Jag har redan börjat med arbetsjakt men det som håller mig mest upptagen är examensarbete.

Jag upplever dock att i hela kalabaliken med läsande, skrivande, forskande, diskuterande behövs det lite omväxling.

1. Dagens första lek kommer från La boite verte (kolla först innan ni visar till era elever, vissa bilder är mer vuxeninriktade). Tanken är att välja en tavla och visa storyn bakom den. Vi kan göra en större arbete med detta genom att koppla bildanalys och parafras, men kanske inte idag 🙂

avant-apres-peinture-explique-01”The son of man” av René Magritte (den i mitten)

avant-apres-peinture-explique-02”The Scream” av Edvard Munch (sista)

2. ”Do it yourself” doodler hittade jag här. Vi kan börjar med en oavslutat tekning, t.ex.

8442_7735 copy

och sedan skapar vi resten:

8442_7735 copy2

8442_7735

Å andra sidan kan man börja med en bild som behöver sammanhang.

För några veckor sedan testade jag detta med elever i åk 1 och fick:

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vet man inte hur ska man börja, kan man ladda när Kathys templets. Här hittar vi olika djur och mindre delar av teckningen färdiga men för detaljer och färgen (om önskat) ansvarar barnet. Några exempel från Kathys sidan:

ATCs detail

Det går inte att misslyckas med. Däremot kan vi se hur är det med elevernas fantasi 🙂 Jag ÄLSKAR variationen. Barnen skapar mer stilla bilder men även dynamik och känslor finns. Nästa gång blir det säkert ännu bättre, då fler kommer vaga att testa sina gränser 🙂